Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání 7. 6. 2019

1.     schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2018

–         zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 dle přílohy

2.     projednání závěru z auditu v hospodaření obce za rok 2018

–         starosta seznámil zastupitele se závěry auditu

3.     jmenování nového finančního a kontrolního výboru obce

–         Finanční:            předseda      Krejčí Zbyněk

Členové        Novák Tomáš

                       Dvořák Jiří

–         Kontrolní:          předseda      Krejčí Jan

Členové        Ďásek Štěpán

                       Dvořáková Marie

4.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce

–         starosta vyřídil dotaci na opravu cesty, oprava se uskuteční na podzim firmou pana Šimka z Mrákotína, který započal v loňském roce tuto opravu

5.     situace v obecních lesích

–         Novák Tomáš seznámil zastupitele se složitou situací v obecních lesích, byly zasázeny vykácené paseky a prodává se dříví

–         objevují se další stromy napadené kůrovcem, bude se pokračovat v kácení

–         zbytek dříví, suráky se prodává obyvatelům za 500,-Kč/m2

6.     projekt na budovu obecního úřadu

–         p. Herálecký nám zpracoval návrh nové stavby obecního úřadu, pergoly a skladu

–         obyvatelé se mohou vyjadřovat ke zmíněnému projektu

7.     různé

–         zastupitelé berou na vědomí Závěrečný účet Mikroreg. Telčsko

–         zastupitelé berou na vědomí Závěrečný účet DS Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek

–         zastupitelé schválili nákup vybavení hřiště

V Olší dne 10. 6. 2019                                        …………………………………

                                                                                 Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *