Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání 15. 12. 2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce

–         p. Šimek dokončil opravu cesty a podal fakturu za 250 000,-Kč

–         starosta vyřídí náležitosti na vyřízení dotace na cestu

2.     Schválení rozpočtu na rok 2020 a výhledu na roky 2021 a 2022

–         zastupitelé všemi hlasy schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a výhledu na rok 2021 a 2022

–         navržený rozpočet povýšíme o 30 000,- Kč na pořízení nového DVD Čarodejnice, tento dokument se natáčel 3roky

–         další povýšení je na příspěvek Oddílu Vlčci, z.s. ve výši 20 000,- Kč

–         další povýšení je na pořádání zájezdu pro místní obyvatele ve výši 20 000,-Kč

3.     Stezka na Bradlo

–         p. Posádová nám předala vyřízené náležitosti z projektu a byla nám zaslaná zpráva SZIF o kladném vyřízení náležitostí na proplacení dotace

4.     Situace v obecních lesích

–         p. Novák Tomáš nás seznámil se situací v obecních lesích

–         prodáváme dřevo firmě p. Valeše z Kaplice – SILVA, část se prodala

p. Posádovi na stavbu penzionu a palivo se pomalu prodává obyvatelům, část p. Ďáskovi, který za to uklízí po kácení, provádí zalesnění a ošetřování pasek

5.     Projekt na budovu obecního úřadu

–         starosta dojednal s p. Heráleckým poslední úpravy na projektu a ten slíbil, že ještě v zimě bude projekt hotový

6.     Různé

–         byla schválena darovací smlouva s Oddílem Vlčci ve výši 20 000,-Kč na činnost tohoto místního spolku sdružujícího místní děti, spolek vede p. Vokřínková Barbora

–         bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 180 000,- Kč na služby v lesích

–         starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení:

předseda           Krejčí Jan

členové              Novák Antonín

                             Dvořák Jiří

Starosta pověřil komisi, aby provedla inventarizaci majetku obce k 31.12.2019

Všechny body jednání zastupitelstva byly schváleny všemi zastupiteli.

V Olší dne 20. 12. 2019                                     …………………………………

                                                                                 Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *