Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 5. 2020

 1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné
 • starosta podal žádost o dotaci na tento projekt a seznámil p.Šimka se stavem cesty
 • provede se oprava strouhy a mostku okolo cesty, úprava povrchu štěrkem a vrchní vrstvu bude tvořit potah škrabaným asfaltem, oprava se provede na podzim
 1. situace v obecních lesích
 • Tomáš Novák seznámil zastupitele se situací v lesích
 • provádí se kácení na Kamenném vrchu
 • kácení provádíme také v okolí Bradla, kde se dělá sortiment na budoucí krov nového obecního úřadu
 • protože se dále pod Bradlem objevují napadené stromy broukem, provádíme kácení již v mladším lese
 • dříví opět prodáváme p.Vališovi
 1. projekt na budovu obecního úřadu
 • starosta podepíše s p.Heráleckým plnou moc na vyjednání stavebního povolení na tuto stavbu
 1. různé
 • množí se stížnosti občanů na jízdy cizích aut po obecních cestách k Borovné, Hadravě a Branou
  • starosta jednal s p. Chromým na úřadě v Telči, který má tyto záležitosti na starosti
  • do příštího zasedání zastupitelstva seznámí zastupitelé občany s možností osazením dopravních značek zákazů vjezdu všech motorových vozidel na tyto cesty
  • občané obce budou mít potvrzení o vjezdu na tyto cesty
 • odpady
  • dalším problémem je netřídění odpadů, které se objevují ve velkých kontejnerech za obcí
  • nápravou bude jednání zastupitelů a starosty s občany
  • vození odpadu do těchto kontejnerů lidmi z jiných obcí by se mohlo zabránit zákazem vjezdu motorových vozidel
 • DVD o obci Olší
  • Zdeněk Obůrka podal další fakturu na časosběrné video o obci a okolí, v letošním roce bude video hotové

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 15. 5. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *