Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

ve dnech 2. a 3. října 2020

OZNÁMENÍ

o době a místě konání VOLEB do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Starosta obce Olší podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

 1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční

v pátek           2. října 2020   od  14.00   hodin    do   22.00   hodin   a  

v sobotu         3. října 2020   od   8.00  hodin   do   14.00   hodin.

2.   Místem konání voleb

ve   volebním   okrsku   č.   1

je   volební   místnost  v budově Obecní úřad, Olší 1, Olší, 588 56 Telč

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Olší

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 V Olší  dne 16. 09. 2020                                                                                                    

Jan Dvořák

starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *