Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 22. 11. 2020

Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Olší ze dne 22.11.2020

 1. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a výhled na roky 2022-2023
 • Novák seznámil zastupitele se současným stavem rozpočtu a po doplnění současného stavu se sestavil návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled rozpočtů na roky 2022 a 2023
 • jediným větším výdajem bude dokončení opravy cesty k Borovné v rámci POV
 • návrh rozpočtu a výhled na roky 2022 a 2023 byly schváleny všemi zastupiteli jednomyslně
 1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné
 • byla provedena oprava cesty k Borovné, dokončí se v příštím roce
 • byla proplacena faktura p. Šimkovi a starosta dodá na územní rozvoj v Telči náležitosti k proplacení dotace
 1. Rozpočtová opatření
 • rozpočtová opatření č.3
  • Služby v lese povýšené o 200 000,-Kč
  • Oprava cesty povýšená o 100 000,-Kč
  • Příspěvek do MŠ v Krahulčí 10 000,-Kč
  • Odměny zastupitelům obce 30 000,-Kč
  • Volby do krajského zastupitelstva 11 000,-Kč
  • Volby do krajského zastupitelstva – občerstvení 1 000,-Kč
 • celkové povýšení rozpočtových opatření je o 352 000,- Kč
 1. Situace v obecních lesích
 • probíhá další kácení v obecním lese v okolí Bradla
 • Novák Tomáš seznámil zastupitele se stavem prodeje dříví a p. Krejčí s kácením a sortimentem na prodej dříví, p. Ďásek Štěpán provádí úklid a pálení dříví
 • pokud budou obyvatelé chtít koupit palivové dříví, mohou se obrátit na p. Nováka Tomáše, starostu nebo p. Krejčího Jana
 1. Žádosti o dotaci z SZIF
 • zastupitelé schválili žádost obce o dotaci z programu na rozvoj spolkové činnosti v obci, zakoupíme dva stany, sety na sezení do stanů, diaprojektor s plátnem
 1. Projekt na nový OÚ
 • v příštím roce plánujeme uložit nařezané trámy a prkna za OÚ a vyřídit stavební povolení
 • stavbu zahájíme až v roce 2022, kdy budeme mít dostatečné finanční prostředky na výstavbu s pomocí dotace
 1. Různé
 • zastupitelé schválili Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (lavičky, stůl, odpadkový koš) mezi Mikroreg. Telčsko a obcí Olší z roku 2015
 • zastupitelé schválili podporu MŠ v Krahulčí – příspěvkové organizaci ve výši 10 000,- Kč za uplynulé dva roky

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 24. 11. 2020                                     …………………………………

Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *