Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 7.3.2021

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 7.3.2021

 1. inventarizace majetku obce k 31.12.2020
 • předseda inventarizační komise Krejčí Jan seznámil zastupitele s údaji o majetku obce k 31.12.2020
 1. žádost obce Olší o pořízení Územního plánu
 • zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení Územního plánu
 • zastupitelstvo obce požádá odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Telči o vyřízení Územního plánu
 • zastupitelstvo obce určuje ve spolupráci s pořizovatelem Územního plánu pana Dvořáka Jana – starostu
 1. POV-2021 – dokončení opravy cesty k Borovné

–          starosta seznámil zastupitele s dokončovacími pracemi na opravě cesty k Borovné, provede opět firma p. Šimka

–          starosta zažádal o dotaci na tuto cestu

 1. situace v obecních lesích

–          p. Novák Tomáš a Krejčí Jan seznámili zastupitele s pracemi v obecních lesích, p. Krejčí provádí dále kácení stromů napadených kůrovcem a prodáváme dřevo p. Valešovi

–          protože není odbyt palivového dřeva, bude p. Krejčí po dohodě s p. Valešem rozřezávat palivo na čtyřmetrový sortiment

 1. projekt na budovu OÚ

–          s p. Heráleckým se starosta dohodl, že bude stavební povolení do konce roku, abychom mohli v příštím roce začít stavět

 1. zpráva finančního a kontrolního výboru

–          předsedové finančního a kontrolního výboru seznámili zastupitele s výsledky kontrol, neshledali žádné závažné nedostatky

 1. různé

            –          zastupitelé schválili finanční dar spolku Vlčci ve výši 20 000,- Kč

–          starosta podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR s SZIF, dohoda byla schválena a činí 125 000,- Kč na pořízení diaprojektoru (promítačky), plátna na promítání, stanů a setů

–  starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením 2021/1 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 14. 3. 2021                                        …………………………………

Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *