Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 29.8.2021

 1. Odpady v obci
 • starosta navrhl, aby se změnil systém odpadového hospodaření obyvatel obce
 • zastupitelé schválili, aby starosta jednal s firmou FCC v Dačicích , která zajišťuje doposud tyto služby¨
 • prodáme oba velkoobjemové kontejnery, které jsou za obcí a kam naváží odpad i občané z jiných obcí
 • každý dům v obci bude mít popelnici na směsný odpad nebo několik popelnic
 • sklo, papír a plasty se budou dávat do popelnic u OÚ
 1. POV – 2021 – dokončení opravy cesty k Borovné
 • Šimek dokončil opravu cesty k Borovné a ještě provede opravy již obnovených cest
 1. Situace v obecních lesích
 • Tomáš Novák a p. Krejčí Jan seznámili zastupitele se situací v obecních lesích
 • prodáváme dál dříví p. Valešovi, ceny dříví se zvýšily
 • paseky se ošetřují a na podzim se provede nátěr stromků
 • dále budeme prodávat palivové dříví, cena je zvýšena na 500,-Kč/m3
 1. Projekt na budovu OÚ
 • starosta seznámil zastupitele s jednáním u p. Heráleckého, který pro nás vypracuje projekt a stavební povolení
 • provádění přístavby ke stávající budově OÚ provede p. Kasal s p. Posádem Pavlem v příštím roce
 • budeme dál jednat na posledních úpravách projektu
 1. Různé
 • starosta jednal s majiteli penzionu p. Posádem a p. Posádovou
 • na zasedání zastupitelstva jsme se domluvili s p. Posádem na pravidlech s nakládání s odpady
 • paní Posádová bude dál vyřizovat dotace pro obec a za to jim promíjíme zatím poplatky za ubytované hosty
 • Novák seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4, jedná se o pořízení stanu a setů

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 5. 9. 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *