Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 21.11.2021

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 21.11.2021

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhledu na roky 2023 a 2024

            –          pan Novák seznámil zastupitele se současným stavem rozpočtu a sestavil návrh rozpočtu na rok 2022 a výhledu na roky 2023 a  2024

–          větším výdajem bude projekt na přístavbu OÚ a zahájení výstavby OÚ

–          návrh rozpočtu a výhledu na roky 2023 a 2024 byl schválen jednomyslně

  1. POV 2021-2022

            –          starosta vyřídil doklady a náležitosti k dotaci na dokončenou opravu cesty k Borovné

–          v roce 2022 se plánuje na dotaci v rámci POV zahájení výstavby přístavby k OÚ – základové desky

  1. projekt na přístavbu k OÚ

            –          p. Herálecký na doplnění změn v projektu vyřídí stavební povolení do konce února

  1. Územní plán – zadání

            –          starosta vyjednal na územním rozvoji MěÚ Telč vypracování zadání územního plánu obce Olší, na příštím zasedání                                          zastupitelstva bude zadání schváleno a projektovou část vypracuje p. Komendová z Delta projektu v Dačicích

–          občané se přitom budou moci vyjadřovat k úpravám ÚP

  1. situace v obecních lesích

            –          p. Novák Tomáš seznámil zastupitele s postupem prací v lesích

–          část lesů napadených kůrovcem zpracoval harvestor a prodáváme dál dříví již za výhodnější ceny, palivo za 500,-Kč

  1. Návrh FCC Dačice na třídění odpadů v obci

            –          bylo dohodnuto, že zahájíme svoz popelnic z domů a ukončíme provozu kontejnerů za obcí od 1.4.2022

  1. Různé

            –          bylo dohodnuto s p.Obůrkou, že videa natáčená několik let z oslavy čarodejnic a okolní krajiny budou na flashkách v dárkovém balení, občané je dostanou zdarma a měly by být do vánoc

Všechny body jednání zastupitelé schválili.

V Olší dne 20.11.2021                                                              ………………………………

                                                                                                             starosta, Dvořák Jan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *