Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 27. 3. 2022

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 27.3.2022

 1. Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021
 • zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradami a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 dle přílohy
 • zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2021
 1. Stanovení počtu zastupitelů pro komunální volby v roce 2022
 • zastupitelstvo obce Olší stanovilo v souladu s ustanovením §67 zákona o obcích, že v komunálních volbách v roce 2022 bude do zastupitelstva obce voleno celkem 9 členů zastupitelstva
 • Informace o stanovení počtu zastupitelů
 1. Situace v obecních lesích
 • Novák Tomáš a Krejčí Jan seznámili zastupitele se situací v obecních lesích
 • na slabší část lesního porostu napadeného kůrovcem pod Bradlem byl pozván harvestor
 • ceny dřeva se zvýšily, a tak se palivo bude prodávat za 900,-Kč/m2
 • občané si mohou zdarma zpracovávat odpady po těžbě v lese
 • bude se zalesňovat
 1. Návrh nové vyhlášky o odpadech
 • zastupitelé byly seznámeni s návrhem nové vyhlášky o odpadech, návrh bude vyvěšen na úřední desce obce a na stránkách obce na internetu
 • bylo připraveno zatím 20 popelnic, na každé bude nalepen čárový kód a budou rozvezeny do každého čp.
 • popelnice budou předány proti podpisu a budou zdarma, jsou pronajmuté od svozové firmy FCC z Dačic
 • každý k popelnici dostane svozový plán na celý rok
 1. Projekt na budovu OÚ
 • starosta u p. Heráleckého v tomto týdnu upřesní zbývající náležitosti k projektu
 1. Územní plán
 • návrh ÚP obce u firmy Delta projekt z Dačic si upřesňují občané a bude dán jednotlivým institucím ke schválení
 1. POV-2022
 • do 24.6.2022 požádáme v rámci dotací POV-2022 o dotaci na základovou desku přístavby OÚ
 1. Návrh nové smlouvy o účetních službách pro obec
 • byl zakoupen nový program na účetnictví Alis
 • starosta seznámil zastupitele o dohodě o provedení práce na zpracování účetnictví s Petrem Novákem
 • zastupitelé berou tuto dohodu na vědomí
 1. Různé

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *