Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Neidentifikovaní vlastníci pozemku

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen
katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný
označena dostatečně určitě.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným
vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat
obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní
na úřední desce.
S odkazem na výše uvedené Vám zasíláme jmenovitý seznam Nedostatečně určitě
identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2022. Tento seznam je průběžně aktualizován
a vždy je Vám předán ke zveřejnění na Vašich úředních deskách. Žádáme Vás tímto o zveřejnění
informace pro veřejnost a výzvy občanům (zaslaných Vám již v březnu roku 2014)
a aktualizovaného seznamu Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.

Průvodní dopis

Seznam neidentifikovaných vlastníků – Olší u Telče

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *