Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Odpady na Olší

Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, …) jsou umístěny na nástupišti naproti obecnímu úřadu.

Směsný komunální odpad se sváží jednou za 14 dní. Prosíme, aby občané popelnice přistavovali ke svozu večer před svozem. Popelnice přistavujte ke svozu pokud možno až budou co nejvíce plné, protože obec platí za každou vyvezenou popelnici (je možné vynechat svoz). Pro zapůjčení popelnice volejte na mobil 602 357 044 – Mgr. Lenka Brychtová DiS., starostka.

Svozy odpadů jsou označeny v kalendáři svozu odpadu v roce 2024

Pro sběr biologických odpadů rostlinného původu je celoročně určena zvláštní sběrná plocha umístěná na pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Olší u Telče.


Další možností likvidace odpadu je využití sběrného dvora v Telči v ulici Radkovská 560. Ve sběrném dvoře stačí nahlásit obec a číslo popisné, poplatky za odpad platí obec. Obsluha může vyžadovat prokázání totožnosti kvůli ověření oprávněnosti využívat služby sběrného dvora zdarma.
Provozní doba: po-pá 6:00 – 10:30 a 11:30 -18:00, so 8:00 – 11:30

Lze odevzdat

  • ostatní odpad – papír, sklo, plast, objemný odpad, …
  • nebezpečný odpad – zbytky barev, laků, olejů, chemikálií včetně obalů od nich, akumulátory, …
  • zpětný odběr – elektroodpad z domácnosti,…
  • odpadní pneumatiky od konečného uživatele
  • stavební suť a materiály obsahující azbest je nutné nahlásit nejprve nahlásit na mobil 602 357 044 – Mgr. Lenka Brychtová DiS., starostka

Aktuální provozní doba a bližší informace na webu sběrného dvora


Mobilní svozy nebezpečného a objemného odpadu už nebudou prováděny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *