Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Úřední deska

Výpis z ustavujícího zasedání zvoleného ve volbách 5-6. 10. 2018

Jednání ustavujícího zasedání se účastnili všichni zastupitelé zvolení ve volbách dne 5.-6. 10. 2018. Starostou byl zvolen opět Dvořák Jan. Zástupce starosty obce je opět Krejčí Pavel. Na den 16. 11. 2018 je svoláno první zasedání zastupitelstva obce. V Olší dne 11. 11. 2018                                                                        ………………………………….                                                                                                                          Podpis starosty           

Výpis ze zasedání 30. 9. 2018

1.       POV-2018  – úprava cesty za Branou –          p. Šimek zatím provedl práci za asi 80 000,- Kč, dokončil cestu k Bradlu a bude pokračovat v listopadu k Vokřínkové studánce –          byla schválena smlouva o dílo s p. Šimkem 2.       Rozpočtová opatření v roce 2018 –          p. Novák nás seznámil s výdaji nad rámec rozpočtu na rok 2018, byly schváleny všemi přítomnými zastupiteli 3.       Stav prací v lesích –          p. vokřínek…
Více

Výpis ze zasedání 17. 6. 2018

1.       Závěrečný účet Obce Olší za rok 2017 –          zastupitelstvo obce Olší schválilo všemi přítomnými hlasy Závěrečný účet obce za rok 2017, bez výhrad 2.       Závěrečný účet Mikroregion Telčsko –          zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroreg. Telčsko za rok 2017 3.       Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – Sdružení LKO Borek –          zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku…
Více

Výpis ze zasedání 25. 3. 2018

1.     Správa Inventarizační komise –         p. Novák seznámil zastupitele s výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2017 2.     Správa kontrolního a finančního výboru –         starosta seznámil zastupitele se zprávami Kontrolního a Finančního výboru 3.     POV – 2018 – oprava cesty k Bradlu a k Vokřínkové studánce –         starosta seznámil zastupitele, jak bude probíhat oprava cest, vyřídil náležitosti na získání dotace na tuto opravu –         opravu provede p.…
Více