Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Úřední deska

Výpis ze zasedání 7. 6. 2019

1.     schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2018 –         zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 dle přílohy 2.     projednání závěru z auditu v hospodaření obce za rok 2018 –         starosta seznámil zastupitele se závěry auditu 3.     jmenování nového finančního a kontrolního výboru obce…
Více

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 7. 6. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší, které se uskuteční v pátek 7. 6. 2019 v 19:00 hod na OÚ Olší Program jednání: 1.    Zahájení a kontrola úkolů z posledního zasedání zastupitelstva 2.    Schválení Závěrečného účtu za rok 2018 3.    Projednání závěru z auditu hospodaření obce za rok 2018 4.    Jmenování nového finančního a kontrolního výboru 5.    POV 2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce 6.    Situace v obecních…
Více

Návrh závěrečného účtu 2018

Závěrečný-účet-2018.pdf FIN.pdf Přezkum-hospodaření-2018.pdf

Výpis ze zasedání 8. 3. 2019

1.     inventarizace majetku obce –         p. Novák nás seznámil s výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2018 2.     zájezd občanů do pivovaru Bernard v Humpolci –         zastupitelstvo všemi hlasy podpořilo proplacení cesty občanů autobusem do pivovaru Bernard v Humpolci v rámci rozpočtového opatření 3.     zájezd občanů do ZOO v Praze –         zastupitelé všemi hlasy podpořili proplacení cesty občanů autobusem do ZOO v Praze v rámci rozpočtového opatření 4.     nová smlouva s pojišťovnou…
Více

Schválený rozpočet 2019

Rozpočet zveřejněn dne : 15. 12. 2018. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků,§11 odst. 4 zveřejňujeme rozpočet obce Olší na rok 2019.Rozpočet obce Olší na rok 2019 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší, a to na adresehttps://www.obecolsi.cz/ nebo…
Více

Schválený střednědobý výhled rozpočtů 2020, 2021

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r.2020 – 2021 na svém zasedání dne 9.12.2018V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst.4 zveřejňujemestřednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2020 – 2021.Střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2020…
Více

Výpis ze zasedání 9. 12. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 9.12.2018 1.     schválení rozpočtu na rok 2019 –         zastupitelé všemi hlasy schválili rozpočet na rok 2019 –         navržený rozpočet povýšíme ve výdajích o 15 000,- Kč na vytvoření znaku a vlajky obce Olší 2.     rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021 –         rozpočty budou v příjmech a výdajích vyrovnané, každý rok se navýší rezervní fond…
Více

Výpis ze zasedání 16. 11. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 16.11.2018 1.     Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy                                                               Výdaje          Daňové              700                                        cesta k Bradlu         500 Dotace                170                                        POV   cesty              250 Dřevo                 100                                        platy                          160 Zůstatek             1600                                     práce v lesích          100                                                                             Odpady                    80                                                                             Autobusy                 40                                                                             Účetnictví                30                                                                             Projekt na OÚ        30                                                                             Telefony                   20                                                                             Nezisk.organizace20 Celkem              2570                                     celkem                     1230                                                                             Rezervní fond        1340                                                                             Celkem                     2570 2.     Schválení odměn členům zastupitelstva –         starosta podle zákona nejnižší odměna 10950,-Kč –         ostatní zastupitelé 300,-Kč –         odměny podléhají zdaněním 15% a odvod na zdr.pojištění –         bylo schváleno…
Více