Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 6.6.2021

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 6.6.2021

 1. schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2020
 • zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 s výhradami a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 dle přílohy
 1. projednání závěru z auditu za rok 2020
 • účetní seznámil zastupitele se závěry auditu a s opatřeními k nápravě chyb zjištěných auditem
 1. stanovení správce rozpočtu
 • zastupitelé schválili starostovi provádění rozpočtových opatření do výše 500 000,- Kč s následným schválením zastupitelstvem obce
 1. situace v obecních lesích
 • Tomáš Novák seznámil zastupitele s pracemi v lesích
 • byly dosázeny paseky po kácení, provedeno oplocení jedné paseky na Bahnici
 • palivové dříví bylo z části zpracováno na štěpky
 • zbytek paliva se podařilo až na menší množství prodat
 • paseky bude ošetřovat p. Ďásek Štěpán a Krejčí Jan
 • bude se dále sledovat výskyt kůrovce
 1. seznámení s rozpočtovými opatřeními
 • Novák seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.2 a č.3, zastupitelé tyto rozpočtová opatření schválili
 1. různé
 2. POV-2021 – oprava cesty k Borovné
 • starosta podepsal Smlouvu o dílo s p. Šimkem z Mrákotína na dokončení opravy cesty k Borovné, práce bude provedena do konce června
 1. zakoupení nové tiskárny
 • zastupitelé schválili zakoupení nové tiskárny
 1. výroční zpráva Nadačního fondu Nemocnice Dačice
 • starosta seznámil zastupitele s výroční zprávou
 1. Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko
 • zastupitelé vzali na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2020
 1. Závěrečný účet Sdružení LKO Borek za rok 2020
 • zastupitelé vzali na vědomí Závěrečný účet Sdružení LKO Borek za rok 2020

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 13. 6. 2021                                        …………………………………

Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *