Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Rozpočty obce

Rozpočtové opatření 2021/3

Rozpočtové opatření 2021_3 Přebytek z minulých let byl použit na pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku – Využití volného času dětí (houpačka).

Rozpočtové opatření 2021/2

Rozpočtové opatření 2021_2 Použití přebytku z minulých roků bylo použito na dar Oddílu Vlčci z.s. a dar Mateřské školce v Krahulčí.

Schválený rozpočet 2021

Schválený rozpočet 2021 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn adoplňků, §11 odst. 4 zveřejňujeme rozpočet obce Olší na rok 2021.Rozpočet obce Olší na rok 2021 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší, a to na adresehttps://www.obecolsi.cz/ nebo v listinné podobě k…
Více

Návrh rozpočtu 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2020, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2020. Návrh…
Více