Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Rozpočty obce

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Předpokládané výdaje v lese, na cesty, pohonné hmoty, … Rozpočtové opatření č. 3_2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtové opatření č. 1_2022 V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Starosta schválil dne: 19.01.2022

Schválený rozpočet 2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §11 odst. 4 zveřejňujeme rozpočet obce Olší na rok 2022. Rozpočet obce Olší na rok 2022 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší, a to na adrese https://www.obecolsi.cz/ nebo v listinné podobě k…
Více

Návrh rozpočtu 2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12. 12. 2021, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 12.…
Více