Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání 6.9.2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce

–         starosta podepsal Smlouvu o dílo s p. Šimkem z Mrákotína, oprava se provede v měsíci 11 – 12/2019

–         p. Ďásek provede vyřezání náletu na cestě a úklid a p. Novák zajistí vykácení dřevin na mezi u studánky

2.     nákup dřevěných lavic

–         zastupitelé schválili nákup dřevěných kompletů k sezení, které pro nás vyrobil p. Račický z Řečice

3.     stanovení správce rozpočtu, příkazce operací a provádění rozpočtových opatření

–         zastupitelé stanovili správcem rozpočtu účetního p. Nováka

–         zastupitelé stanovili příkazce operací starostu a pověřují starostu prováděním rozpočtových opatření v tomto rozsahu: na příjmové straně bez omezení a na výdajové straně do výše 50 000,- Kč

4.     situace v obecních lesích

–         p. Novák Tomáš seznámil zastupitele s prodejem dříví – lepší dříví se prodalo do LD Borovná a většina palivového dříví obyvatelům obce

–         protože v okolí je palivového dříví nadbytek, snižujeme cenu na 400,-Kč / m3

–         byly napadeny kůrovcem další stromy v okolí Bradla a na Kamenném vrchu, tak se bude prodávat palivové dříví dál, vyúčtování se provede koncem roku

–         p. Tomáš Novák jako správce obecních lesů zajistil odbyt u p. Valeše, protože LD Borovná, protože LD Borovná již nezajišťuje výkup dřeva o menším průměru jako 30cm

5.     projekt na budovu nového obecního úřadu

–         starosta seznámil zastupitele s další verzí komplexu budov dohodnutém s p. Heráleckým

–         projekt se ještě upřesní tak, aby byl do konce roku vyhotoven a zaplacen

6.     různé

–         starosta požádal zastupitele, aby seznámili obyvatele obce s prodejem dříví z obecních lesů

–         starosta požádal účetního p. Nováka, aby ocenil obecní pozemky podle připomínek z auditu

–         starosta projednal se zastupiteli Obecnou směrnici k ochraně osobních údajů a zastupitelstvo bere směrnici na vědomí

–         zastupitelé schválili žádost p. Gryce z čp. 24 na výstavbu přístřešku na auto na p.č.47/8 vedle zdi jeho domu, toto schválení je podmíněno souhlasem souseda p. Berana

V Olší dne 13. 9. 2019                                        …………………………………

                                                                                 Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *