Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Posílení rekreační funkce lesa – stezka na Bradlo

Posílení rekreační funkce lesa

Informace o projektu

Obec Olší se rozhodla, že zlepší značení a pohodlí pro turisty na oblíbený výletní cíl – vrch Bradlo nad vesnicí. Projekt řeší umístění turistických odpočívadel, lanových překážek, informačních tabulí, herních prvků a odpadkového koše. Dalším výstupem projektu je odvodnění stezky pro turisty, prostřednictvím ocelových svodnic. Svodnice eliminují erozní působení přívalových srážkových vod. Jednotlivé prvky jsou vzájemně tematicky propojeny a vytváří funkční celek. Zároveň všem návštěvníkům představují genius loci daného místa. Olší chce představit místní zajímavosti a usnadnit turistům orientaci v dané lokalitě. Při budování stezky jsou využity prvky interpretace místního dědictví. Návštěvníky po stezce provází postava čerta, který prý kdysi z vrchu Bradlo odnášel kameny na stavbu tajemného hradu.

Díky podpoře z Programu rozvoje venkova na posílání rekreační funkce lesa dojde k zatraktivnění turistické trasy na vrch Bradlo.

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova, prostřednictvím Místní akční skupiny Telčsko.

Tisková zpráva: Nad Olším se usadil čert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *