Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání 24. 11. 2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce

–         p. Šimek udělal část cesty a bude pokračovat v prosinci

2.     Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

–         zastupitelé všemi hlasy schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled rozpočtů na roky 2021 a 2022

–         mimo základních výdajů na provoz obce se plánuje na druhou polovinu roku zahájení stavby nového objektu místo čekárny, plánujeme výdaj 1000 000,- Kč

–         jako každý rok plánujeme opravu další cesty, tentokrát k Borovné za 250 000,- Kč

–         účetní provede rozpočet do elektronické podoby a dá ho na stránky obce

3.     Stezka na Bradlo

–         projekt Stezka na Bradlo v hodnotě 500 000,- Kč je hotov, byly zaplaceny všechny faktury a dodány náležitosti, aby se požádalo o proplacení projektu z prostředků SZIF

4.     Situace v obecních lesích

–         p. Novák Tomáš seznámil zastupitele s průběhem prací na vykácení a prodej dřeva napadeného kůrovcem

–         byla podepsána smlouva s firmou SILVA z Kaplice, zastoupenou

ing. Pavlem Valešem, firma od nás vykupuje dřevo

–         dříví těží p. Štěpán Ďásek, na skládku vytahuje dříví p. Krejčí Jan

–         pořádek po těžbe provádí p. Štěpán Ďásek

5.     Projekt na budovu obecního úřadu

–         p. Herálecký nám zajišťuje, že projekt bude hotový až v lednu a do pololetí příštího roku nám vyřídí stavební povolení

–         na náklady na zahájení stavby vyčleníme 1000 000,- Kč

6.     Různé

–         zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu Mirkroregionu Telčsko na rok 2020

–         zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu Sdružení LKO Borek na rok 2020

–         p. Novák nás seznámil s rozpočtovými opatřeními v roce 2019, byly schváleny všemi zastupiteli

–         starosta seznámil zastupitele se situací v nemocnici Dačice, do tohoto Nadačního fondu každý rok přispíváme 5000,- Kč, v letošním roce bylo zakoupeno 20stolků za 150 000,-Kč

–         byla schválena s ČSAD J. Hradec smlouva o autobusové obsluze

–         byla schválena Smlouva o bezúplatném převodu majetku – dvou kontejnerů na odpady – mezi Mikroreg. Telčsko a obcí Olší

Všechny body jednání zastupitelstva byly schváleny všemi zastupiteli.

V Olší dne 29. 11. 2019                                      …………………………………

                                                                                        Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *