Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 3. 2020

1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné
– starosta seznámil zastupitele s navrženou opravou cesty k Borovné, opravu provede firma p.Šimka z Mrákotína, starosta pozval p. Šimka z Mrákotína, který nám dělá opravy cest a dojedná s ním, jak by se měla oprava provádět
2. Inventarizace majetku obce k 31.12.2019
– předseda inventarizační komise p. Krejčí Jan a p. Novák seznámili zastupitele s výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2019
3. Stezka na Bradlo
– pracovníci SZIF provedli kontrolu Stezky na Bradlo
4. Situace v obecních lesích
– p. Novák Tomáš seznámil zastupitele s průběhem prací v obecních lesích, kulatina se prodává p. Valešovi
– probíhá kácení stromů po kůrovci na Kamenném vrchu, bude se zpracovávat polom a vývratě po větrech pod Bradlem
– na jaře se bude prodávat palivové dříví za 400,-Kč/m2
– p. Štěpán Ďásek a p. Krejčí Jan prodádí kácení a úklid
5. Projekt na budovu OÚ
– p. Herálecký nám zaslal rozměry krovu, na jaře se provede rozřezání stromů na krov u p. Vejbora z Mysletic
6. Zájezd do Vídně
– v měsíci květnu uspořádá obec zájezd pro obyvatele obce do Vídně, pokud nebudou trvat omezení s koronavirem
7. Dary příspěvkovým organizacím
– byly schváleny příspěvky nemocnici Dačice, Charitě Jihlava do Domova důchodců v Telči, Sdílení v Telči
– každé organizaci bude zasláno 5000,-Kč a Dětskému domovu v Telči 1000,-Kč
8. Správa finančního a kontrolního výboru
– zastupitelé vzali na vědomí obě tyto zprávy

9. Různé
– zastupitelé vzali na vědomí nápravu chyb z posledního auditu obce, zprávu na Krajský úřad schválili a pověřili účetního a starostu, aby se tyto chyby neopakovaly v auditu na jaře letošního roku
– p. Novák seznámil zastupitele s jednotlivými položkami hospodaření obce v roce 2019

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 7. 3. 2020 …………………………………
Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *