Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta obce Olší podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
  dne 08.10.2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 09.10.2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č.: 1
  je voleb. místnost: Obecní úřad Olší, Olší 1, Olší
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Olší
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
  občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
  cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu
  okrsková volební komise hlasování neumožní.
 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
  předsedy okrskové volební komise.
 6. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
  lístky i ve volební místnosti.
  Jan Dvořák, starosta
  Obdrží: voliči – zveřejněním na úřední desce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *