Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 12.12.2021

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 12.12.2021

 1. schválení rozpočtu obce na rok 2022 a výhledu na r.2023 a 2024
 • zastupitelé schválili jednomyslně navržený rozpočet i výhledy na roky 2023 a 2024
 • zastupitelstvo obce zmocňuje starostu provádět změny rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč na příjmové i výdajové straně s následným informováním na nejbližším jednání.
 1. schválení zadání územního plánu obce
 • zastupitelstvo obce Olší schvaluje v souladu s ustanovením §6 odst.5 písm.b zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti zadání Územního plánu Olší
 1. jmenování inventarizační komise
 • starosta jmenoval inventarizační komisi

Předseda: Krejčí Jan, členové: Novák Ant., Dvořák Jiří

 • zastupitelé komisi schválili
 1. dary příspěvkovým organizacím
 • starosta seznámil zastupitele s organizacemi, kterým posíláme peněžní podporu:

MŠ Krahulčí                                          5000,-Kč

Nemocnice Dačice                              5000,-Kč

Sdílení Telč                                           5000,-Kč

Pečovatelská služba Telč                  5000,-Kč

Dětský domov Telč                            1000,-

 • Zastupitelé tyto příspěvky schválili
 1. situace v obecních lesích
 • Novák Tomáš a p. Krejčí Jan seznámili zastupitele se situací v lesích
 • podařilo se zpracovat napadené stromy na Kamenném vrchu, Bahnici, na kopci u Bradla a v okolí Bradla, byla prodána většina dřeva
 • palivo se bude prodávat za 500,-Kč/m3, ale již v omezeném množství
 1. různé
 • zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č.5
 • účetní obce p. Novák oznámil změnu vedení účetnictví k 1.1.2022
 • zastupitelé vzali na vědomí rozpočty Mikroreg. Telčsko a svazku obcí LKO Borek na rok 2022

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 14. 12. 2021                                      …………………………………

Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *