Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Veřejná vyhláška ÚP Olší – společné jednání

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“),
doručuje dle § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh Územního plánu Olší veřejnou vyhláškou.
Návrh Územního plánu Olší je k nahlédnutí na MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování (na adrese nám. Zachariáše z Hradce
10, ve II. patře) a Obecním Úřadu Olší a to v termínu 45-ti dní od vyvěšení veřejné vyhlášky.
Dokumentace je rovněž vystavena v elektronické podobě na webových stránkách Města Telč:
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd
Do 30 dnů ode dne doručení (tj. 45 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky) může každý v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Adresa pro zasílání připomínek: Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního
plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč; ID datové schránky c26bg9k; epodatelna@telc-etc.cz.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška ÚP Olší – společné jednání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *