Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 26.6.2022

 1. Odpady v obci
 1. POV-2022
 • místo dotace na základovou desku pod budovu OÚ jsme požádali o dotaci na opravu cesty 594/1 za Novákova směrem k Řečici
 1. Situace v obecních lesích
 • kůrovec se objevil v lese od lanového hřiště směrem k Vyhlídce, zpracování napadených stromů provede p. Krejčí Jan, zajistí i ošetřování zasázených pasek
 1. Projekt na budovu OÚ
 • zatím se nepodařilo předat projekt na vydání stavebního povolení do stavebního úřadu, proto se asi v letošním roce nezačne stavět
 1. Územní plán obce Olší
 • byla vydaná Veřejná vyhláška o společném jednání o návrhu Územního plánu Olší, dokumentace Územního plánu je na web. stránkách města Telče a obce Olší i v papírové formě
 1. Různé
 • Hudínek provede vyhloubení strouhy pode vsí, opravu retardérů na cestě do Brany a úpravu terénu pod obecním lesem u dětského hřiště směrem k Bradlu
 • starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/22

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 2. 7. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *