Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Olší podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění a podle zákona č. 491/2001 Sb.. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

oznamuje:

  1. Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR spolu s volbami do zastupitelstev obcí se uskuteční:

dne 23. 09. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. 09. 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se pak bude konat případně o týden později, a to dne 30. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 1. října od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.: 1

je volební místnost: Obecní úřad, Olší 1, 588 56 Telč pro voliče bydlící v Olší.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, případně podle typu voleb trvalým pobytem na území obce (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožni.
  3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Olší dne 7. září 2022

Oznámení o době a místě konání voleb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *