Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Výpisy ze zasedání

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 13. 12. 2020

Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Olší ze dne 13.12.2020 Nemocnice Dačice                        5000,- Sdílení Telč                          5000,- Pečovatelská služba         5000,- Dětský domov Telč           1000,- předseda:    Krejčí Jan členové:       Novák Antonín Dvořák Jiří Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 20. 12. 2020                                      ………………………………… Podpis starosty

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 22. 11. 2020

Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Olší ze dne 22.11.2020 Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 24. 11. 2020                                     ………………………………… Podpis starosty

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 28.9.2020

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 4. 10. 2020                                        ………………………………… Podpis starosty

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 5. 2020

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 15. 5. 2020

Výpis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 3. 2020

1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné– starosta seznámil zastupitele s navrženou opravou cesty k Borovné, opravu provede firma p.Šimka z Mrákotína, starosta pozval p. Šimka z Mrákotína, který nám dělá opravy cest a dojedná s ním, jak by se měla oprava provádět2. Inventarizace majetku obce k 31.12.2019– předseda inventarizační komise p. Krejčí Jan a…
Více

Výpis ze zasedání 15. 12. 2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce –         p. Šimek dokončil opravu cesty a podal fakturu za 250 000,-Kč –         starosta vyřídí náležitosti na vyřízení dotace na cestu 2.     Schválení rozpočtu na rok 2020 a výhledu na roky 2021 a 2022 –         zastupitelé všemi hlasy schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a výhledu na rok 2021 a 2022 –         navržený rozpočet povýšíme…
Více

Výpis ze zasedání 24. 11. 2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce –         p. Šimek udělal část cesty a bude pokračovat v prosinci 2.     Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 –         zastupitelé všemi hlasy schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled rozpočtů na roky 2021 a 2022 –         mimo základních výdajů na provoz obce se plánuje na druhou…
Více

Výpis ze zasedání 6.9.2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce –         starosta podepsal Smlouvu o dílo s p. Šimkem z Mrákotína, oprava se provede v měsíci 11 – 12/2019 –         p. Ďásek provede vyřezání náletu na cestě a úklid a p. Novák zajistí vykácení dřevin na mezi u studánky 2.     nákup dřevěných lavic –         zastupitelé schválili nákup dřevěných kompletů k sezení, které pro nás vyrobil p. Račický…
Více

Výpis ze zasedání 7. 6. 2019

1.     schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2018 –         zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 dle přílohy 2.     projednání závěru z auditu v hospodaření obce za rok 2018 –         starosta seznámil zastupitele se závěry auditu 3.     jmenování nového finančního a kontrolního výboru obce…
Více